תאור תהליך הרישוי

אופן הגשת בקשות מקוונות להיתר

לאחר קבלת תיק מידע במערכת רישוי זמין יש למלא את הטופס ולשלוח אותו לאימייל rishui@eyz.org.il שובר תשלום לפיקדון.

מרגע קבלת בקשתכם עומדים לרשותנו 5 ימי עבודה להפקת שובר לתשלום- אין צורך להתקשר או לשלוח הודעות בנושא.

את הפקדון ניתן לשלם באתר

לאחר תשלום הפקדון יש לפתוח בקשה להיתר במערכת רישוי זמין ולצרף את הקבצים שנדרשו בתיק המידע.
יש לציין את מספר תיק המידע ולצרף את כל הקבצים הנדרשים בקובץ zip, יש להקפיד על שם לכל קובץ.


נבהיר כי בבקשות שיצורפו קבצים בודדים לא תחת קובץ zip בקשות אלו יוחזרו לעורך הבקשה.

מסלול רישוי

בקשה להיתר התואמת את הוראות התכניות החלות על המגרש אינן טעונות אישור מליאת הוועדה המקומית ונכנסות לדיון ברשות רישוי, הרכב מצומצם של יו"ר הוועדה, מהנדסת הוועדה ובודקת הבקשה להיתר.

בקשות להיתר הכוללות הקלה או שימוש חורג טעונות פרסום ולאחר תקופת הפרסום מובאות לאישור במליאת הוועדה.

מדריכים להכרת המערכת- קישור לאתר מנהל התכנון


ישיבות הוועדה

וועדת המשנה מתכנסת מדי חודש לדון בבקשות, על בסיס הממצאים שהועברו אליה.
רשות הרישוי מתכנסת על פי רוב אחת לשבוע.

לרשימת התאריכים לחץ כאן

ערר על החלטת וועדה

הודעה על החלטת הוועדה תישלח בדואר רשום אל הצדדים. כמו כן פרוטוקול הוועדה יהיה זמין באתר האינטרנט (לאחר חתימתו).
ניתן להגיש ערר על החלטת הוועדה, אל ועדת הערר המחוזית:
רחוב המלאכה 3, ת.ד. 1221 נצרת עילית 17110 . טלפון 04-6453392 , פקס 04-6453393.
קבלת קהל בימים ראשון, שני, שלישי וחמישי בשעות 8:00 - 14:00. יום רביעי בשעות 8:00 - 16:30.