סגירת תיקים בהסדר

לא קיימים תיקי פיקוח שנסגרו בהסדר