טפסים

הנחיות להגשת טפסים לשלבי תחילת עבודות, מהלך ביצוע ותעודת גמר

קובץ הנחיות

טפסים לתחילת עבודות:

ג-1- הודעה על מינוי אחראי לביקורת על הביצוע

ג-3- הודעה על מינוי האחראי לביצוע שלד הבניין

ג-4- הודעה על מינוי קבלן רשום לביצוע הבנייה או העבודה

ג-6- הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע

ג-8- הצהרת אחראי לביצוע שלד

ג-9- הצהרת קבלן רשום לביצוע הבנייה או העבודה

ג-10- הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע, פינוי פסולת בניין

ג-12- אישור מודד מוסמך בדבר סימון מתווה הבניין

ג-13- אחראי לביקורת על הביצוע- בקשה לאישור תחילת עבודות

 

** חובה לצרף תעודות מקצועיות של כל הממונים, הסכם פסולת, הסכם בטונים ומפת מדידה עם סימון מתווה הבניין- מחסור באחד או יותר מהמסמכים יימנע הוצאת אישור לתחילת עבודות, אנא הקפידו על מנת למנוע עיכובים מיותרים.

 

טפסים לשלב תנאים לביצוע:

ד-1- דיווח אחראי לביקורת על הביצוע על עריכת ביקורת באתר בנייה

ד-3- בקשה לביצוע עבודות הבנייה על פי ההיתר בשלבים (במידה ויצא היתר בשלבים)

טפסים לשלב תעודת גמר:

ה-1- הצהרת עורך הבקשה

ה-2- הצהרת מהנדס/קונסטרוקטור 

ה-4 הצהרת מורשה נגישות (רק במקרים בהם נדרש מורשה נגישות)

ה-5- הצהרת קבלן רשום לביצוע הבנייה או העבודה

ה-7- אחראי לביקורת על הביצוע- בקשה לקבלת תעודת גמר

ה-8- טופס אישורי מודד בתהליך הבנייה

אישור בודק חשמל בדבר בריכות שחייה ביתיות

אישור יועץ בטיחות להפעלת בריכת השחייה

אישור על תקינות מערכת כיבוי אש (מבנה מגורים)

 

הטפסים הבאים מיועדים אך ורק למי שקיבל היתר בנייה לפני תאריך 21.01.2020:

שלבי דיווח לתעודת גמר/טופס 4

כללי:

חוות דעת לקראת טופס 4- נגישות

קנסות מינהליים