טפסים

הנחיות להגשת טפסים לשלבי תחילת עבודות, מהלך ביצוע ותעודת גמר

קובץ הנחיות

טפסים לתחילת עבודות:

ג-1- הודעה על מינוי אחראי לביקורת על הביצוע

ג-3- הודעה על מינוי האחראי לביצוע שלד הבניין

ג-4- הודעה על מינוי קבלן רשום לביצוע הבנייה או העבודה

ג-6- הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע

ג-8- הצהרת אחראי לביצוע שלד

ג-9- הצהרת קבלן רשום לביצוע הבנייה או העבודה

ג-10- הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע, פינוי פסולת בניין

ג-12- אישור מודד מוסמך בדבר סימון מתווה הבניין

ג-13- אחראי לביקורת על הביצוע- בקשה לאישור תחילת עבודות

 

** חובה לצרף תעודות מקצועיות של כל הממונים, הסכם פסולת, הסכם בטונים ומפת מדידה עם סימון מתווה הבניין- מחסור באחד או יותר מהמסמכים יימנע הוצאת אישור לתחילת עבודות, אנא הקפידו על מנת למנוע עיכובים מיותרים.

 

טפסים לשלב תנאים לביצוע:

ד-1- דיווח אחראי לביקורת על הביצוע על עריכת ביקורת באתר בנייה

ד-3- בקשה לביצוע עבודות הבנייה על פי ההיתר בשלבים (במידה ויצא היתר בשלבים)

טפסים לשלב תעודת גמר:

ה-1- הצהרת עורך הבקשה

ה-2- הצהרת מהנדס/קונסטרוקטור 

ה-4 הצהרת מורשה נגישות (רק במקרים בהם נדרש מורשה נגישות)

ה-5- הצהרת קבלן רשום לביצוע הבנייה או העבודה

ה-7- אחראי לביקורת על הביצוע- בקשה לקבלת תעודת גמר

ה-8- טופס אישורי מודד בתהליך הבנייה

הטפסים הבאים מיועדים אך ורק למי שקיבל היתר בנייה לפני תאריך 21.01.2020:

שלבי דיווח לתעודת גמר/טופס 4

כללי:

חוות דעת לקראת טופס 4- נגישות

קנסות מינהליים