טבלת תעריפי הוועדה

מדד אחרון:
243.3794
טבלת תעריפי הוועדה
סוג סוג שרות מספר סעיף תאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
אגרת בניה אגרות 1.00.00 אגרות רשיון בניה: 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות 1.00.016 אגרת חידוש היתר 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות 1.00.018 אגרת פטור 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות 1.00.080 אגרת מינימום 324.67 324.67
אגרת בניה אגרות 1.00.100 בניה חדשה או תוספת בניה לרבות יציע, בניני עזר, מצ מ"ר 35.06 35.06
אגרת בניה אגרות 1.00.200 מבנים חקלאיים מ"ר 1.20 1.20
אגרת בניה אגרות 1.00.210 חממות ובתי רשת (עד 100 מ"ר) מ"ר 1.20 1.20
אגרת בניה אגרות 1.00.211 חממות ובתי רשת (מעל 100 מ"ר) מ"ר 0.60 0.60
אגרת בניה אגרות 1.00.300 עבודות בניה ופיתוח בלא הקמת בנין מ"ר 1.30 1.30
אגרת בניה אגרות 1.00.400 מיתקנים הנדסיים מ"ק 3.90 3.90
אגרת בניה אגרות 1.00.401 מאגרי מים וביוב מ"ק 0.13 0.13
אגרת בניה אגרות 1.00.402 נמלים ותעשיה כבדה מ"ק 1.30 1.30
אגרת בניה אגרות 1.00.410 נמלים ותעשיה כבדה מקונסטרוקציות מ"ק 1.30 1.30
אגרת בניה אגרות 1.00.413 אגרת בניה להצבת מתקן סולארי עד 10,000 מ"ר מ"ר 1.27 1.27
אגרת בניה אגרות 1.00.414 אגרת בניה להצבת מתקן סולארי מעל 10,000 מ"ר מ"ר 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות 1.00.500 עבודות כריה וחציבה מ"ק 1.30 1.30
אגרת בניה אגרות 1.00.510 עבודות להכשרת אתרים להטמנה וטיפול בפסולת יבשה מ"ק 0.12 0.12
אגרת בניה אגרות 1.00.600 התקנת כבלים צנרת ותעלות מ"א 1.30 1.30
אגרת בניה אגרות 1.00.700 הקמת גדר מ"א 1.30 1.30
אגרת בניה אגרות 1.00.800 כל עבודה הטעונה היתר 324.67 324.67
אגרת בניה אגרות 1.00.801 עבודה מצומצמת 64.93 64.93
אגרת בניה אגרות 1.00.805 אגרת חידוש דיון 324.67 324.67
אגרת בניה אגרות 1.00.900 מבנים הפטורים מאגרה 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות 1.00.905 הפרשים 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות קיזוז1 פיקדון ששולם 1.00 1.00
אגרת בניה אגרות קיזוז2 התאמת סעיפי פקדון לסה"כ 0.00 0.00
אגרות שונות אגרת מידע 1.01.01 אגרת מידע לשתי חלקות רציפות יח' 333.00 333.00
אגרות שונות אגרת מידע 1.01.02 אגרת מידע לחלקה בודדת יח' 208.00 208.00
אגרות שונות אגרת מידע 1.01.03 אגרת מידע לכל חלקה נוספת יח' 104.00 104.00
אגרות שונות טאבו 1.01.950 העברה בטאבו בקשה 204.00 204.00
אגרות שונות אגרת פתיחת תיק 2.00.01 אגרת פתיחת תיק בקשה 15.00 15.00
אגרות שונות שלט להיתר 2.00.02 שלט להיתר בקשה 20.00 20.00
אגרות שונות סריקת גרמושקות 2.00.03 סריקת גרמושקה בקשה 20.00 20.00
אגרות שונות סריקת גרמושקות 2.00.04 סריקת גרמושקה - בינוני בקשה 30.00 30.00
אגרות שונות סריקת גרמושקות 2.00.05 סריקת גרמושקה - גדול בקשה 50.00 50.00
היטלי השבחה השבחה 9.00.00 היטל השבחה יחד' 0.00 0.00
היטלי השבחה השבחה 9.00.10 היטל השבחה יחד' 0.00 0.00
היטלי השבחה השבחה 9.00.20 היטל השבחה יחד' 0.00 0.00
היטלי השבחה השבחה 9.00.30 היטל השבחה יחד' 0.00 0.00
היטלי השבחה השבחה 9.00.40 היטל השבחה - הקלות יחד' 0.00 0.00