תאריכים לישיבות מליאות וועדה וחברי וועדה לשנת 2023

לנוחיותכם מפורסמים תאריכי הישיבות- בכל מקרה של שינוי נפרסם את התאריך העדכני באתר:

27.12.2022  - מליאה אחרונה לשנת 2022

31.1.2023

21.2.2023      

21.3.2023      

20.4.2023     יום חמישי

16.5.2023      

13.6.2023      

18.7.2023       

15.8.2023      

12.9.2023      

17.10.2023     

21.11.2023     

26.12.2023     

 

שימו לב מליאות הוועדה יתקיימו בימי שלישי בבניין המועצה הראשי קומה 2 בחדר מליאה, מלבד מליאת וועדה אחת שתתקיים ביום חמישי, על כל שינוי נוסף תינתן הודעה במקרה הצורך.

רשימת חברי וועדה ומליאה