תאריכים לישיבות מליאות וועדה וחברי וועדה לשנת 2021

לנוחיותכם מפורסמים תאריכי הישיבות- בכל מקרה של שינוי נפרסם את התאריך העדכני באתר:

26.1.2021

9.2.2021

23.2.2021

21.3.2021- יום א'

20.4.2021

25.5.2021

15.6.2021

13.7.2021

17.8.2021

14.9.2021

12.10.2021

16.11.2021

21.12.2021

רשימת חברי וועדה ומליאה