חוק חופש המידע

לידיעת ציבור התושבים לכל המעוניין במידע על פי חוק חופש המידע נדרש למלא פרטים בקישור המקוון לצורך המשך טיפול.

לאחר מילוי הטופס המקוון הוא יועבר לטיפול ותישלח דרישת תשלום בהתאם לבקשתך, על גבי דרישת התשלום יופיעו אפשרויות התשלום.