תכניות בינוי ותשתיות

תכניות בינוי אחוזת ברק:

תכנית בינוי ותשתיות אטלס נכסים בע"מ

 

תכניות בינוי אלוני אבא:

אלוני אבא נספח בינוי ג/11594

 

תכניות בינוי אלונים:

מספר היתר 20150488 – קיבוץ אלונים שכונת נופר

 

תכניות בינוי אזורי תעשייה:

היתר בינוי אזור תעשייה מבוא כרמל

מספר היתר 20140283- תשתיות מבוא כרמל

בנ/שגיא 2000- קובץ הנחיות בינוי

 

תכניות בינוי גבת:

מספר היתר 20160426- גבת- הרחבה "שכונת הזיתים"

20191893- תכנית שינויים להיתר 20160426- "שכונת הזיתים"

 

תכניות בינוי גבעת עוז:

תכנית בינוי ותשתיות ק.גבעת עוז

 

תכניות בינוי גזית:

מספר היתר 20140565-קיבוץ גזית-תכנית שינויים להיתר 20111206

מספר היתר 20160612- קיבוץ גזית- תכנית שינויים למגרשים 1-5 בהיתר

בינוי שכונת מול תבור

 

תכניות בינוי גלעד:

מספר היתר 20060861- גלעד (אבן יצחק) "שכונת הדבורים" מגרשים 1-12

מספר היתר 20150556- גלעד (אבן יצחק) "שכונת הדבורים מגרשים 13-23

תכנית בינוי מתחם 302

תכנית בינוי א.ת קיבוץ גלעד

 

תכנית בינוי גניגר:

תכנית בינוי גניגר- שכונת הצבר

תכנית בינוי גניגר- הדשא הגדול

 

תכנית בינוי דברת:

תכנית בינוי דברת- מחנה קיים

מספר היתר 20120510- מחנה קיים+ הרחבה

תכניות בינוי הושעיה:

תכנית בינוי מתחם התעסוקה

 

תכניות בינוי היוגב:

מספר היתר 20160425- היוגב- הרחבה

מספר היתר 20180846- בינוי נחלות חדשות

 

תכניות בינוי הסוללים:

תכנית בינוי ותשתיות מחנה קיים

 

תכניות בינוי הרדוף:

תכנית שינויים להיתר 20170229

תכנית בינוי ותשתיות- הרדוף (שכונה צפונית)

 

תכנית בינוי יפעת:

מספר היתר 20160387 שכונת "הבננה"

מספר היתר 20160613- מתחם 17

 

תכניות בינוי כפר ברוך:

מספר היתר 20160609- תכנית בינוי כפר ברוך

 

תכניות בינוי כפר החורש:

תכנית בינוי שכונת הצעירים

 

תכניות בינוי כפר יהושע:

מספר היתר 20140449 - כפר יהושע הרחבה צפונית

 

תכנית בינוי מגידו:

מספר היתר 20060386 תכנית ג/12412

מספר היתר 20140685 מגרשים 76-91 (תכנית ג/12412), תאי שטח, 401-405, 65 (תכנית ג/17367)

 

תכנית בינוי מנשיה זבדה:

תכנית בינוי לב הכפר מנשיה זבדה

 

תכנית בינוי משמר העמק:

שכונת הגורן

שכונת הספורט

 

תכנית בינוי מרחביה (קיבוץ):

מספר היתר 20140660

 

תכניות בינוי נהלל:

מספר היתר 20140133 - נהלל הרחבה היקפית

 

תכניות בינוי עין דור:

מספר היתר 20150486- עין דור הרחבה- "שכונת השוודים"

 

תכנית בינוי עין העמק:

מספר היתר 20160141

 

תכנית בינוי רמת דוד:

מספר היתר 20140336

 

תכנית בינוי רמת השופט:

תכנית בינוי "גבעת הלולים" רמת השופט

 

תכניות בינוי רמות מנשה:

מספר היתר 20060349- רמות מנשה שכונת ההרחבה

 

תכניות בינוי שדה יעקב:

בינוי שדה יעקב

 

תכנית בינוי שמשית:

בנ/גבמ/223

בינוי 3 שמשית

תכנית בינוי 5 יח"ד דו משפחתיים

 

תכנית בינוי שריד:

תכנית שינויים לשכונת "המכוורת"

 

תכנית בינוי תמרת:

תכנית בינוי תמרת