מה בתכנון?

כחלק משיפור השירות אנו דוגלים בשיתוף הציבור בנוגע למתוכנן בכל מרחב התכנון יזרעאלים

תכניות כוללניות:

במועצה אזורית מגידו תוגש בימים אלו תכנית כוללנית למוסדות התכנון לצורך אישורה

המועצה אזורית עמק יזרעאל החלה בימים אלו הכנת תכנית כוללנית בתחומה

אישור תכניות אלו יהפוך את הוועדה לתכנון ובנייה יזרעאלים לוועדה מוסמכת מיוחדת אשר תאפשר הגשת תכניות בניין עיר בסמכות נרחבת יותר

 

עדכונים במרחב תכנון מועצה אזורית עמק יזרעאל...

 כפר החורש 254-0338509 התאשרה תכנית מתאר

עדכונים במרחב תכנון מועצה אזורית מגידו...