הנחיות מרחביות

הנחיות מרחביות הן רובד נוסף, חדש, במערכת התכנון, הן כפופות לכל קביעה שנקבעה בחוק, בתקנות ובתכניות סטטוטוריות, אך הן גוברות על שיקול דעת המהנדס.
תפקידן העיקרי של ההנחיות הוא להבטיח שקיפות וודאות, ולמנוע מצב בו מגיש הבקשה
לפטור יחרוג מכללים תכנוניים שיוחדו למרחב התכנון.
הנחיות מרחביות יאפשרו לכוון את הבניה הפטורה מהיתר לאופי הישוב, השכונה או הרחוב.
קבלת פטור מהיתר כפוף
לעמידה בהנחיות המרחביות או בתנאים שקבעה הוועדה, וכל בניה אחרת, גם אם תהיה תואמת לחוק ולתקנות - תחשב עבירת בניה.

הנחיות מרחביות יזרעאלים אושרו בוועדת משנה של הוועדה המקומית מס' 20160006 מתאריך 7/6/16 הנחיות מרחביות יזרעאלים-  פרק 7 בתוך הנחיות מרחביות יזרעאלים עודכן ויש לפעול על פי הנהלים החדשים להקמת בריכות שחיה לחץ כאן לצפייה בהנחיות המעודכנותהנחיות מרחביות בתחום מועצה אזורית עמק יזרעאל:

הנחיות מרחביות אלונים- מהדורה 4 אושרו בוועדת משנה 2020003, מאושרות מתאריך 24.05.2020- להנחיות אלו 4 מהדורות, לצפייה בשלושת המהדורות הקודמות לחץ כאן

הנחיות מרחביות שריד- מגורים א,ב לפי תכנית ג/12407, 254-0284950 אושרו בוועדת משנה 2018005, מאושרות מתאריך 28/01/19

הנחיות מרחביות היוגב אושרו בוועדת משנה  20190003, מאושרות מתאריך 02/05/19

הנחיות מרחביות קיבוץ מרחביה-אושרו בוועדת משנה 2019005 , מאושרות מתאריך 28/10/19

הנחיות מרחביות גבעת שמשית- אושרו בוועדת משנה  2019008, מאושרות מתאריך 16/03/2020

הנחיות מרחביות בית לחם הגלילית- שכונה מזרחית- אושרו בוועדת משנה  20210001, מאושרות מתאריך 13/03/2023

הנחיות מרחביות בתחום מועצה אזורית מגידו:

הנחיות מרחביות לקיבוץ מגידו ביעוד מגורים ב' אושרו בוועדת משנה 20180001 מאושרות מתאריך 16/01/18

הנחיות מרחביות לקיבוץ גבעת עוז אושרו בוועדת משנה 2019007 בתאריך 10/09/2019, מאושרות מתאריך 01/01/2020

הנחיות מרחביות לקיבוץ רמת השופט אושרו בוועדת משנה 2019009 בתאריך 26/11/2019, מאושרות מתאריך 08/03/2020

הנחיות מרחביות למושב עין העמק אושרו בוועדת משנה 2019010 בתאריך 24/12/2019, מאושרות מתאריך 19/08/2020