עדכונים

מידע כללי

ברוכים הבאים לאתר הוועדה לתכנון ובנייה "יזרעאלים"

 

 

אין קבלת קהל במשרדי הוועדה ניתן ליצור קשר עם בודקי ההיתרים בטלפון או בדואר האלקטרוני רשימת טלפונים

חדשות

 • אישור תחילת עבודות

  החל מתאריך 21.01.2020 כל היתר שהופק נדרש בטפסים לאישור תחילת עבודות- חל איסור עבודה בשטח ללא קבלת אישור תחילת עבודות לחץ כאן להנחיות וטפסים

 • סקר עבירות בנייה

  לעיונכם הודעה בדבר סקר עבירות בנייה לצפייה

 • חוק העבירות המינהליות

  לעיונכם תיקון לחוק העבירות המינהליות לצפייה

 • פגיעה בפרטיות כתוצאה מפרסום היתרי הבנייה

  בעל עניין במקרקעין שחושש שפרסום ההיתר עלול לפגוע בפרטיותו, בסוד מסחרי, בביטחון הציבור או בביטחון המדינה רשאי להגיש למהנדס הוועדה בקשה מנומקת כדי שאותו היתר לא יפורסם, החלטת המהנדס תינתן תוך 15 ימים. כל עוד לא ניתנה החלטה בבקשה לחיסיון, לא יוצגו ההיתר או מסמכים אחרים המפורטים בבקשה באתר האינטרנט ולא יהיו פתוחים לעיון הציבור.

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המרחבית ו/או המועצות, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המרחבית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המרחבית בלבד.