בקשה לאישור לטאבו / לרישום מקרקעין


סוג הבקשה:

* חובה לבחור את סוג הבקשה לטאבו

בקשה לרישום או העברת זכויות/בדיקת חבות בהיטל השבחה

  • חוזה חכירה או חוזה פיתוח או נסח טאבו

בקשה להעברת זכויות עקב מכר

מגורים:
  • הסכם מכר
  • חוזה חכירה עם רשות מקרקעי ישראל
  • תשלום אגרת מידע
קרקע חקלאית:
  • הסכם מכר
  • תשלום אגרת מידע

בקשה להעברת זכויות עקב גירושין

  • הסכם גירושין / פס"ד בית משפט או כל אסמכתא אחרת שבה מופיע הנכס המועבר ופרטי המעביר והמקבל
  • תשלום אגרת מידע

העברה ללא תמורה

  • תצהיר עו"ד או הסכם העברת זכויות ללא תמורה עם פרטי הנכס, המעביר והמקבל

להזמנת אישור לטאבו ללא כרטיס אשראי נא לפנות לוועדה

כתובת הנכס:


* חובה לבחור ישוב

מקרקעי הנכס:

בעלי עניין:

פרטי המוכר / בעל הנכס


פרטי מבקש הבקשה

פרטי המוכר זהים לפרטי מבקש הבקשה.


פרטי הקונהניתן לשלוח קבצים בפורמטים הבאים בלבד: png , jpg , gif , pdf , docx , doc , jpeg, xls, xlsx