מפת הגעה     צור קשר  

נוהל בקשה לאישור לטאבו – לצורך העברת זכויות בנכס

רישום בטאבו
1. נדרש להמציא חוזה חכירה / נסח טאבו עדכני לחצי שנה
2. הסכם מכר

העברת זכויות במנהל / רישום בטאבו (מגורים /קרקע חקלאית)
נדרש להמציא חוזה חכירה / אישור זכויות מרשות מקרקעי ישראל (נחלה) / נסח טאבו עדכני לחצי שנה.
הסכם מכירה חתום.

העברה ללא תמורה מגורים / קרקע חקלאית
נדרש להמציא חוזה חכירה / אישור זכויות מרשות מקרקעי ישראל (נחלה) / נסח טאבו עדכני לחצי שנה.
נסח טאבו עדכני לחצי שנה

עבור הנפקת אישור זה תיגבה אגרה בסך 195 ₪ בעת הגשת המסמכים בוועדה.

טופס בקשה לאישור לטאבו / העברת זכויות / חידוש חוזה חכירה

ניתן לקבל מידע בכתב (בתשלום) בהתאם להוראות חוק התכנון והבניה באופנים הבאים:
1. תיק מידע להיתר לצורך הגשת בקשה להיתר בניה.
2. מידע תכנוני לפי סעיף 119 א לחוק התכנון והבניה.
לעיון בתקנון התב"ע ובתשריט יש להיכנס לתכניות בנין עיר לתוך ארכיב מסמכים של התכנית המבוקשת. לאיתור גוש / חלקה ע"פ כתובת ניתן לפנות גם למידע גיאוגרפי.