בקצרה עלינו..

הוועדה המרחבית לתכנון ובניה יזרעאלים, שמה לעצמה למטרה להעניק שירות מקצועי, יעיל ומהיר לכל תושב ותושב בתחום המועצות עמק יזרעאל, מגידו, כעביה-טבאש, חג'אג'רה וזרזיר.

מרחב תכנון יזרעאלים כולל בתחומו פסיפס ייחודי של שטחים פתוחים, כפרים מסוגים שונים, אזורי תעסוקה ושטחים לשימור ומגלם בחובו מורשת היסטורית של ההתיישבות, חקלאות וצירי דרכים עתיקות לצד תשתיות לאומיות מתחדשות.

הוועדה מורכבת מיו"ר, מהנדסת הוועדה, מתכנן ערים, מנהלת תפעול, 2 מידענים, 5 בודקי היתרים שמתוכם רכזת רישוי, בודקת תוכניות, מנהל פיקוח, מזכירת פיקוח ו-3 מפקחי בנייה, את פרטי הקשר של כל אחד מהם ניתן למצוא כאן

הוועדה המקומית קיבלה הסמכה בחודש ינואר 2014, וכוועדה עצמאית יש לה סמכויות נרחבות יותר בנוגע לתכניות.

במועצה אזורית מגידו תוגש בימים אלו תכנית כוללנית למוסדות התכנון לצורך אישורה, המועצה אזורית עמק יזרעאל החלה בימים אלו הכנת תכנית כוללנית בתחומה, אישור תכניות אלו יהפוך את הוועדה לתכנון ובנייה יזרעאלים לוועדה מוסמכת מיוחדת אשר תאפשר הגשת תכניות בניין עיר בסמכות נרחבת יותר.

אחת לחודש מתקיימת מליאת וועדה בה חברי הוועדה דנים יחד עם הצוות המקצועי בבקשות להיתר ותכניות לבניין עיר, לנוחיותכם ניתן לצפות בתאריכי הישיבות ושמות חברי המליאה.

 הוועדה עוסקת מעבר למילוי התפקידים הקבועים לה בחוק התכנון והבנייה, בייזום תכניות שיש בהן עניין לציבור,כמו תכניות לתעסוקה לא חקלאית במושבים ותכנית לשימור אתרי מורשת.

בנוסף, אנו שוקדים לשפר את הליכי הרישוי וקידום התכניות לצורך מתן מענה יעיל וידידותי יותר לתושב.

 

כוועדה שחרטה על דגלה שקיפות ונגישות למידע ,אתר הוועדה המרחבית יזרעאלים הינו אתר מונגש ומותאם לסלולר, באתר תוכלו למצוא את כל הטפסים הרלוונטים

למעבר לטפסי מחלקת רישוי

למעבר לטפסי מחלקת פיקוח

למעבר לתשלום עבור מידע