מפת הגעה     צור קשר  

נהלים


נהלים תכנון


הנחיות לקראת הקמת שכונת מגורים חדשה

נוהל הגשת תשריט חלוקת חלקה

תקנות התכנון והבניה - תכנית איחוד וחולקה 2009

הנחיות להגשת מפה טופוגרפית

הנחיות להקמת תשתיות/פיתוח/בינוי ביישובי מ.א מגידו, אזור תעסוקה "מבוא כרמל"נהלים רישוי ופיקוח


הנחיות לקראת הקמת שכונת מגורים חדשה

תנאים מוקדמים לבקשה להיתר

נוהל רישוי מתקנים סולריים לייצור חשמל

נוהל רישוי בריכות שחיה פרטיות

הנחיות כיבוי אש לבתים פרטיים

נוהל העברת קבצים לבחינת חבות היטלי השבחה

הנחיות תכנון עבור בקשה להיתר ואישור טופס 4 - מ.א. עמק יזרעאל

הנחיות לחיבור קו ביוב פרטי למערכת ציבורית - מ.א. מגידו

טבלת אישורים נדרשים לבקשה להיתר בניה

הנחיות להקמת תשתיות/פיתוח/בינוי ביישובי מ.א מגידו, אזור תעסוקה "מבוא כרמל"

נוהל הגשת בקשות להיתר דרך רישוי זמין ובמשרדי הוועדה

נוהל הגשת בקשות להיתר עם הקלות דרך רישוי זמין ובמשרדי הוועדה


הודעה לתושב - הבניה הבלתי חוקית

הנחיות למפת מדידה

הנחיות לעריכת בקשה להיתר