מפת הגעה     צור קשר  

טפסים


טפסים תכנון


טופס לקבלת מידע תכנוני

בקשה לאישור לטאבו/העברת זכויות/חידוש חוזה חכירה

כתב התחייבות לתכנית מפורטת/כתב שיפוי

כתב התחייבות להפקעה

בקשה לפגישה עם יו"ר/מהנדסת הוועדה


טפסים רישוי

טופס הזמנת תיק רישוי

לידיעת עורכי בקשות להיתר בניה/ במקשי היתר

דוח תקינות למקלט לצורך פטור

בקשה לפטור מהחובה להתקין/להגדיל מקלט קיים

נוהל בקשה לפטור ממקלט/ממ"ד

היתר לעבודה מצומצמת

תצהיר התחייבות להיטל השבחה

הצהרת קבלן רשום

טופס להגשת חישוביים סטטיים

פינוי פסולת בניין מאתר בניה

תצהיר בעלים חוכרים

היתר לעבודה מצומצמת לצובר גז

מינוי אחראי ביקורת

מינוי אחראי לביצוע שלד

אפיון בדיקת תכניות ביוב

אישור לבדיקה מקדמית של רשות מקרקעי ישראל

שאלון למפעלי תעשיה לתכלית מונעת זיהום סביבתי - משרד הבריאות

טופס בקשה למידע הנדרש להיתר - משרד החקלאות

שאלון של משרד איכות הסביבה

מתקנים פוטו-וולטאיים

דרישות מ.א. עמק יזרעאל למתן אישור לקראת דיון בתכנית הוועדה

התחייבות להעדר תביעות לנזקי ביוב - אגף ההנדסה מ.א. עמק יזרעאל

נוהל קריאה לבדיקת אישור אגף ההנדסה - עמק יזרעאל

טפסי חתימה למשתכנים חדשים - מ.א. עמק יזרעאל

שאלון סביבתי למבנה תעשיה

טבלת אישורים נדרשים לבקשה להיתר בניה


טפסים פיקוח

שלבי דיווח לטופס 4

חוות דעת לקראת טופס 4 - נגישות

אישור הישוב למתן טופס 4 - אגף ההנדסה עמק יזרעאל