תאור עבודת המחלקה

מחלקת מידע אחראית על על הליכי המידע המתנהלים בוועדה:

-מידע על פי תיקון 101 לחוק (מערכת רישוי זמין)- יש לשלם אגרת מידע ולאחר מכן להעבירה לאדריכל להמשך טיפול לתשלום

 

-מידע כללי על פי סעיף 119- מידע כללי לצרכי תכנון עתידיים, שמאות, קנייה וכו' (אינו מיועד למערכת רישוי זמין),בטופס התשלום יש לציין בהודעה מטה "מידע כללי"  לאחר מכן יש לעבור להזנת פרטי אשראי לתשלום, לאחר הפקת המידע הוא יישלח לכתובת דואר אלקטרוני אותה הזנתם. למעבר לתשלום

 

-מידע לצורך שיוך דירות- יש למלא את הטבלה ולשלוח אותה לוועדה להמשך טיפול (הסבר מלא על אופן הטיפול ניתן למצוא בקישור לחץ כאן )

 

-מידע לצורך רשות מקרקעי ישראל- מידע אשר נדרש על ידי הרשות על גבי טופס המיועד לכך בטופס התשלום יש לציין בהודעה מטה "מידע עבור רמ"י" לאחר מכן יש לעבור להזנת פרטי אשראי לתשלום, לאחר הפקת המידע הוא יישלח לכתובת דואר אלקטרוני אותה הזנתם. למעבר לתשלום

 

-הכנת מידע למליאת וועדה בנוגע לתכניות בניין עיר.

 

התהליך כפוף להוראות חוק התכנון והבניה (התשכ"ה 1965) ולתכניות בנין עיר.

 

עובדי המחלקה מלווים את מבקש המידע במשך כל התהליך.

 

מלבד מידע שנימסר לציבור המחלקה אחראית על מתן מידע שוטף למחלקת רישוי , תכנון ופיקוח.

 

למחלקת מידע שני מידענים :

ליאת איבנברג- liate@eyz.org.il  טלפון: 04-6520795

שלומי רפאל פחימה- shlomif@eyz.org.il  טלפון: 04-6520199

 

מחלקת מידע מקבלת קהל בתיאום מראש בלבד והיא מיועדת לעורכי בקשות, טרם קביעת פגישה יש לשלוח דואר אלקטרוני מסודר ובו פנייתכם, באם לא יתקבל מענה מספק תיקבע פגישה מסודרת.