20150488 - קיבוץ אלונים שכונת נופר

תשריט 1- כללי+חתכים

תשריט 2 - פרטים

תשריט 3 - תשריטי תנועה

תשריט 4- תיאום מערכות

תשריט 5- נספח נופי וחתך כבישים

בינוי מפורט חלק 1

בינוי מפורט חלק 2