20140499 - תכנית בינוי ותשתיות כפר יהושע הרחבה צפונית