תאור עבודת המחלקה

מחלקת התכנון מופקדת על מגוון רחב של תחומים, כגון:

 

התכנון המקומי עירוני / כפרי עוסק בפיתוח הפיזי, החברתי והכלכלי של הישוב, במטרה לשפר את איכות החיים, לקדם את מעמדה העסקי והתרבותי וליצור מקומות בהם אנשים יאהבו לגור, לעבוד ולבלות - מקומות חיוניים שיעודדו יצירתיות וחדשנות.

התכנון מתבצע על פי מדרג של תכניות:

תכנון ברמה הארצית - כולל את תכניות המתאר הארציות הנערכות על ידי מנהל התכנון של משרד הפנים.

תכנון ברמה המחוזית - כולל את תכניות המתאר המחוזיות והמדיניות המחוזית הנערכות על ידי לשכת התכנון מחוז צפון של משרד הפנים.

תכנון ברמה המקומית - כולל את התכנית הכוללנית, תכנית מתאר ישובית, תכניות אב ומסמכי מדיניות, תכניות מפורטות ועוד.

 

תפקידי המחלקה

 

שרון חמו - סגן מהנדסת הוועדה ומתכנן הוועדה - טלפון 04-6520794 sharon@eyz.org.il

 

 • ליווי וקידום תכניות בנין עיר
 • אחריות לבדיקת תכניות בינוי פיתוח ותשתיות
 • תשתיות לאומיות
 • תכניות מתאר בסמכות מחוזית
 • תכניות מפורטות בסמכות מחוזית
 • ייצוג הוועדה בדיונים מקצועיים בוועדות התכנון ובגופים אחרים
 • הטמעת תהליכי עבודה כמתחייב ברפורמה לחוק

 

רוסיטה טוגר - בודקת תכניות - טלפון 04-6520788  rosita@eyz.org.il

 

 • תכניות מפורטות בסמכות מקומית
 • חלוקה אנליטית
 • תביעות פיצויים לפי סעיף 197 (ירידת ערך)

 

עטליה אוחיון-בודקת תשריטי חלוקה ותצ"ר - טלפון 04-6520622 alaliao@eyz.org.il

 • תצ"רים
 • תשריטי איחוד וחלוקה