ליווי תהליכי בניה חדשה ותוספות בניה חוקיות

המחלקה לפיקוח על הבניה מבצעת מעקב ופיקוח על ביצוע הבניה בהתאם להיתרי הבניה. המחלקה מלווה את תהליכי הבניה החדשה ותוספות בניה חוקיות מקבלת היתר הבניה (טרם תחילת עבודה) ועד מתן אישור לחיבור לתשתיות (כולל חיבור הבנין לחשמל).
הליך מתן אישור לאיכלוס (טופס 4) ותעודת גמר לבנין מתבצע מול אנשי הפיקוח על הבניה. במעמד תחילת הבניה נדרש להוריד מאתר הוועדה טפסים הדרושים לתהליך הבניה כגון: הודעה בדבר התחלת עבודה, מינוי מהנדס אחראי לביצוע השלד, הודעה על מינוי אחראי
לביקורת, מינוי קבלן רשום לבניה, טופס אישור לשפיכת פסולת בנין באתר מוסדר, דיווחים על התקדמות וגמר הבניה.
יש למלא את הטפסים הללו ולהחזירם למחלקת הפיקוח על הבניה.

בניה בלתי חוקית, פיצול יחידות דיור ושימושים חורגים
בניה בלתי חוקית, פיצול יחידות דיור ושימוש חורג בנכסים, פוגעים באיכות החיים ומהווים לעיתים מפגע בטיחותי חמור.
הוועדה המקומית עושה מאמצים רבים לאתר עבירות בניה, פיצול יחידות דיור או שימוש בלתי חוקי בנכסים ולטפל בהן.
במקרה בו קיים חשד לבניה בלתי חוקית, פיצול יחידות דיור או שימוש חורג, אנא מלא טופס תלונה ואנו נבדוק את החשדות
ובמקרה הצורך ננקוט בדרכי אכיפה שונות.