צור קשר  

הוועדה המרחבית לתכנון ובניה יזרעאלים

האתר מאפשר הצגת ואחזור מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.


20/01/2017 - הנחיות מרחביות לקיבוץ אלונים, שכונת נופר 1

דרוש/ה בודק/ת בקשות להיתרי בנייה

דרוש/ה מפקח/ת תכנון ובנייה

הודעה לצוות המתכננים המגישים בקשות להיתר ביזרעאלים - 
מפגש הדרכה למתכננים במערכת הרישוי הזמין 

לידיעת המתכננים

החל מתאריך 1.8.2016 לא יתקבלו בוועדה בקשות להיתרים אלא אם נעשות הפעולות המקדימות הבאות:

  1. הגשת בקשה למידע תכנוני במערכת המקוונת "רישוי זמין".
  2. הגשת בקשה בצרוף המידע במערכת הרישוי הזמין.

הוועדה תמשיך לקבל גרמושקות (עותק אחד) בתיקים וורודים במקביל לעבודה במערכת המקוונת.

בתודה ובהצלחה לכולנו !
צוות יזרעאלים


 

212 

אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה ו/או המועצות, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה.
הוועדה ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר.
המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה בלבד.