צור קשר  

הוועדה המרחבית לתכנון ובניה יזרעאלים

האתר מאפשר הצגת ואחזור מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.  

הודעה על מועדי החגים והחופשות לחודש הקרוב

02/09/2016 - הוועדה המרחבית לתכנון ובניה יזרעאלים


נמסרת בזאת הודעה, לפי סעיף 145ד לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור הנחיות מרחביות לבניה אשר יחולו במרחב התכנון יזרעאלים.
ניתן לעיין בהנחיות המרחביות לבניה באתר האינטרנט של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים בקישור לעמוד הנחיות מרחביות.
הרואה עצמו נפגע מההנחיות המרחביות רשאי לפנות לוועדת הערר המחוזית במחוז תוך 30 יום ממועד פרסום הודעה זאת. ההנחיות יכנסו לתוקפן בתום תקופה זו.


עידו דורי - יו"ר ועדת משנה 

 
 

לידיעת המתכננים

החל מתאריך 1.8.2016 לא יתקבלו בוועדה בקשות להיתרים אלא אם נעשות הפעולות המקדימות הבאות:

  1. הגשת בקשה למידע תכנוני במערכת המקוונת "רישוי זמין".
  2. הגשת בקשה בצרוף המידע במערכת הרישוי הזמין.

הוועדה תמשיך לקבל גרמושקות (עותק אחד) בתיקים וורודים במקביל לעבודה במערכת המקוונת.

בתודה ובהצלחה לכולנו !
צוות יזרעאלים


 

212 

אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה ו/או המועצות, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה.
הוועדה ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר.
המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה בלבד.