9737

הוועדה המרחבית לתכנון ובניה
יזרעאלים

9735
 • ברוכים לאתר הוועדה המרחבית לתכנון ובניה יזרעאלים

  לנוחיותכם, ניתן לשלם דרישות תשלום שניתנו באתר שלנו

  פתיחת תיק מידע במערכת רישוי זמין- שימו לב כי יש לבחור בסוג המידע "במידע להיתר"

  תשלום והזמנת אישור לטאבו- שימו לב כי יש לצרף את כל המסמכים הרלוונטים

   

   

חדשות

 • 04/01/2018

  ביום רביעי 24.1.2018 לא תתקיים קבלת קהל עקב עבודות בקרת איכות במערכת הוועדה.

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המרחבית ו/או המועצות, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המרחבית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המרחבית בלבד.