9737

הוועדה המרחבית לתכנון ובניה
יזרעאלים

9735
 • ברוכים לאתר הוועדה המרחבית לתכנון ובניה יזרעאלים

  האתר מאפשר הצגת ואחזור מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הוועדה ועוד.

  לנוחיותכם, ניתן לשלם תשלומי ועדה באתר האיטרנט.

  דפי מידע, דרישות תשלום, אישורים לטאבו

200.jpg

חדשות

 • 03/12/2017

  ביום רביעי 20.12.2017 לא תתקיים קבלת קהל עקב עבודות בקרת איכות במערכת הוועדה

 • 14/07/2016

  לידיעת המתכננים - החל מתאריך 1.8.2016 לא יתקבלו בוועדה בקשות להיתרים אלא אם נעשות הפעולות המקדימות הבאות: הגשת בקשה למידע תכנוני במערכת המקוונת "רישוי זמין" והגשת בקשה בצרוף המידע במערכת הרישוי הזמין. הוועדה תמשיך לקבל גרמושקות (עותק אחד) בתיקים וורודים במקביל לעבודה במערכת המקוונת. בתודה ובהצלחה לכולנו, צוות יזרעאלים.

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המרחבית ו/או המועצות, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המרחבית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המרחבית בלבד.